Borang Pendaftaran
SKIM MANFAAT KOMUNITI KTP


KRITERIA
  • Warganegara Malaysia
  • Seawal umur 6 bulan dan tidak melebihi 75 tahun
  • PENYERTAAN TERBUKA kepada semua
MAKLUMAN
  • Skim Manfaat Komuniti KTP merupakan kombinasi program 3 dalam 1:
  • Skop Manfaat Musibah kepada ahli
  • Skop Urustadbir Manfaat yang disediakan kepada ahli
  • Skop Penyampaian Manfaat bagi memberikan perkhidmatan 24 jam kepada peserta, ahli keluarga mahupun waris peserta

Sila isi segala butiran yang berkaitan dengan lengkap.

Bahagian A: Maklumat Pemohon WAJIB diisi.
BAHAGIAN A: MAKLUMAT PEMOHON

*** Isi Bahagian B: Maklumat Pasangan sekiranya skim yang dipilih ialah Skim Berpasangan. Jika tidak tinggalkan kosong.

BAHAGIAN B: MAKLUMAT PASANGAN

*** Isi Bahagian C: Maklumat Anak-Anak Tanggungan sekiranya skim yang dipilih ialah Skim Anak. Jika tidak tinggalkan kosong.

BAHAGIAN C: MAKLUMAT ANAK-ANAK TANGGUNGAN (TIDAK MELEBIHI UMUR 25 TAHUN)

BAHAGIAN D: PERAKUAN PEMOHON
NOTA PRIVASI & PEMBERITAHUAN
Sila ambil perhatian bahawa Akta Perlindungan Data Peribadi, 2010 memberi anda hak tertentu ke atas penggunaan data peribadi anda oleh pihak kami. Skim Manfaat Komuniti KTP usahasama Sterling Insurance Brokers Sdn Bhd dengan Koperasi Tenaga dan Petroliam Berhad (KTP) memberi keutamaan dalam hal melindungi data peribadi anda dan memastikan ianya terpelihara dengan mengambil langkah tertentu seperti yang termaktub di dalam akta tersebut. Dengan mengemukakan dan menyediakan maklumat anda kepada kami didalam borang pendaftaran ini, anda membenarkan penggunaan maklumat peribadi yang dikumpulkan untuk memberikan perkhidmatan kami, mengikut cara dan tujuan yang dinyatakan dalam nota privasi kami. Sila rujuk kepada nota privasi kami di laman web sterlingins.com untuk maklumat lanjut.

Saya mengaku bahawa segala maklumat di atas adalah BENAR. Sekiranya didapati TIDAK BENAR, Skim Manfaat Komuniti KTP berhak menarik balik bantuan yang telah diluluskan.

SENARAI SEMAK DOKUMEN

Sila email dokumen di bawah ke "info@ktpb.org" untuk melengkapkan proses pendaftaran

  • Salinan Kad Pengenalan Pemohonan (Skim Individu) - Pemohon
  • Salinan Kad Pengenalan Pasangan (Skim Berpasangan) - Suami & Isteri
  • Salinan Kad Pengenalan atau MyKID (Skim Anak) - Anak Pemohon